Over FreeUp

FreeUp is een co-creatie consultancy opgericht door Liesbeth Scholten

Als co-creator, facilitator en onderzoeker werk ik al 25 jaar aan mensgerichte en duurzame innovatie. De wisselwerking tussen mensen en hun context fascineert mij. Ik werk graag in co-creatie met anderen aan betekenisvolle innovaties, omgevingen en evenementen die mensen inspireren.

Met een brede interesse vond ik via een propaedeuse Technische Natuurkunde mijn weg naar ‘Techniek en Maatschappij’ (Innovatiewetenschappen) en studeerde af in de richting Milieu, Energie en Consumentengedrag. Na een korte periode als onderzoeker op de Technische Universiteit Eindhoven ging ik in dienst bij Philips Design. Hier werd de basis gelegd voor ‘design research’ en ‘design thinking’. Een ongelooflijk leerzame reis van 15 jaar over “probable, possible & preferable futures”; met veel verschillende innovatie-uitdagingen, markten en werkvelden en een diversiteit aan opdrachtgevers.

In 2010 ging ik het ondernemerspad op als co-creatieconsultant. Ik help mijn opdrachtgevers te innoveren op basis van inzicht en door middel van co-creatie. Ik werk graag aan projecten waarbij een diversiteit aan mensen en belangen samenkomt. Ik hou ervan helderheid te brengen in complexiteit, mensen te betrekken en te zorgen voor een gezamenlijk gedragen proces. Ik ben resultaatgericht en streef altijd naar bruikbare oplossingen met positieve impact.

 

FreeUp manier van werken

Co-creëren doe je altijd samen. Als Freeup wordt gevraagd in een project zetten we de projectaanpak samen op. FreeUp werkt met teamleden van opdrachtgevers en roept waar nodig de expertise in van partners. FreeUp heeft een groot netwerk van professionals met een breed scala aan kennis en expertise: meerdere design disciplines, onderzoek, kunst, technologie en business competenties.

Kernactiviteiten die FreeUp inbrengt in projecten:

Faciliteren van co-creatieve processen. Deze krijgen meestal vorm in één of meerdere workshops. Door gericht co-creatie methoden in te zetten wordt ruimte gecreëerd voor exploratie en creativiteit, zelfs als er druk op de ketel staat.

Identificeren van verschillende belangen en motivaties via stakeholder interviews. Op basis daarvan ontwerpen van praktische workshopprocessen en -tools, voor het betrekken van stakeholders in en bij projectuitdagingen, het bevorderen van transparantie en het bouwen aan visie en vertrouwen.

Doen van contextueel onderzoek op locatie om inzicht te krijgen in ervaringen van mensen (design research/experience research). Door middel van observeren, schaduwen, interviewen en interactieve sessies.

Identificeren van motivaties, behoeften, problemen en gewenste ervaringskwaliteiten. Het betrekken van eindgebruikers in conceptontwikkeling en prototyping, gericht op het ontwikkelen van passende oplossingen of het (her)ontwerpen van omgevingen.