Over FreeUp

     FreeUp is een co-creatie-consultancy voor innovatie en transitie. Met mensen voor mensen. Co-creëren doe je altijd samen. Wanneer Freeup een project aanneemt zetten we de projectaanpak samen op. FreeUp werkt met teamleden van opdrachtgevers en roept waar nodig de expertise in van partners. FreeUp heeft een groot netwerk van professionals met een breed scala aan kennis en expertise: meerdere design disciplines, onderzoek, kunst, technologie en business competenties.

Kernactiviteiten die FreeUp inbrengt in projecten:

Faciliteren van co-creatieve processen. Deze krijgen meestal vorm in één of meerdere workshops. Door gericht co-creatie methoden in te zetten wordt ruimte gecreëerd voor exploratie en creativiteit, zelfs als er druk op de ketel staat.

Betrekken van stakeholders in samenwerking voor complexe uitdagingen en transities. Identificeren van verschillende belangen en motivaties via stakeholder interviews. Op basis daarvan ontwerpen van praktische processen en -tools, om samen te bouwen aan visie en vertrouwen en transparantie te bevorderen.

Doen van contextueel onderzoek op locatie om inzicht te krijgen in ervaringen van mensen (design/experience research) in de context waarin innovatie of verandering gaat plaatsvinden. Observeren, schaduwen, interviewen en interactieve sessies.

Betrekken van eindgebruikers in conceptontwikkeling en prototyping, Identificeren van motivaties, behoeften, problemen en gewenste ervaringskwaliteiten of gedrag. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van passende oplossingen of het (her)ontwerpen van omgevingen, in co-creatie met eindgebruikers .

Liesbeth Scholten, oprichter FreeUp

Als co-creator, facilitator en onderzoeker werk ik al jaren met plezier op het speelveld van mensgerichte en duurzame innovatie. De wisselwerking tussen mensen en hun context fascineert mij. Ik werk graag in co-creatie met anderen aan betekenisvolle innovatie, visie en systeemverandering, omgevingen en evenementen die mensen inspireren.

Met een brede interesse vond ik via een propaedeuse Technische Natuurkunde mijn weg naar ‘Techniek en Maatschappij’ (Innovatiewetenschappen) en studeerde af in de richting Milieu, Energie en Consumentengedrag. Na een korte periode als onderzoeker op de Technische Universiteit Eindhoven ging ik in dienst bij Philips Design. Hier werd de basis gelegd voor ‘design research’ en ‘design thinking’. Een ongelooflijk leerzame reis van 15 jaar over “probable, possible & preferable futures”; met veel verschillende innovatie-uitdagingen, markten en werkvelden en een diversiteit aan opdrachtgevers.

In 2010 ging ik het ondernemerspad op als co-creatieconsultant. Ik help mijn opdrachtgevers te innoveren op basis van inzicht en door middel van co-creatie. Ik werk graag aan projecten waarbij een diversiteit aan mensen en belangen samenkomt. Ik hou ervan helderheid te brengen in complexiteit, mensen te betrekken en te zorgen voor een gezamenlijk gedragen proces. Ik ben resultaatgericht en streef altijd naar bruikbare oplossingen met positieve impact.

 

Contact