Projectvoorbeelden

World Food Center

Betrekken van agrofoodbedrijven en onderwijspartijen in de ontwikkeling van nieuw experience center, in partnerschap met gemeente Ede, provincie Gelderland, Wageningen University & Research en WFC Development. Via WFC werkateliers de motivaties, wensen, ideeën, inbreng en waarde verkennen en tastbaar maken.

Citizen City

Ontwikkelen van een toolkit met ‘best practices’; werkwijzen en hulpmiddelen waarop gemeentes kunnen co-creëren met burgers. In samenwerking met experts uit diverse Europese landen.

Stedelijke verlichting

Ontwikkelen van een roadmap met stedelijke verlichtingsconcepten, in een iteratief cocreatieproces met business en design team van Signify en verlichtingsmanagers van meerdere Europese steden.

Slim Verduurzamen

Werken met kernteam van gemeente Eindhoven in innovatief aanbestedingstraject voor onderhoud en verduurzaming van de gemeentegebouwen in stadshart Eindhoven. Via marktverkenning de koers bepalen, met events en webtools de ideevorming en samenwerking met marktpartijen faciliteren.

Medische apparatuur

Bijdragen aan ontwikkeling van medische apparatuur o.a. in cardiologie, anesthesiologie, intensive care, neonatale zorg en preventieve zorg. Onder meer door contextueel onderzoek in ziekenhuizen, workflow analyses voor specifieke procedures, creatieve sessies, testen van concepten en prototypes.

Jaarbeurs experience

Onderzoek op locatie naar ervaringen van bezoekers, standhouders, sprekers en medewerkers. Trendonderzoek en co-creatieve sessies met Jaarbeurs kernteam om de uitdagingen en ervaringskwaliteiten te bepalen voor de toekomst van deze grote evenementenlocatie.

Airport Lab

Co-creëren van een gezamenlijke visie voor ontwikkeling van het gebied rondom Eindhoven Airport, in twee rondes van stakeholder interviews en een scoping workshop met betrokkenen en beslissers van overheden en commerciële partijen in het gebied.

Gezonde scholen in China

Faciliteren van multi-stakeholder workshop in Shanghai, om business opportunities voor Philips te identificeren, met input van lokale Chinese experts, zoals medewerkers van scholen, kinderartsen, psychologen, architecten en onderwijsorganisaties.

Juliana Kinderziekenhuis

Onderzoek op locatie naar ervaringen van patiënten, ouders en medewerkers, zowel medisch, verplegend als ondersteunend personeel. Ontwikkelen van experience flow, gebruikersprofielen, inzichten en inspirerende thema’s voor ontwerp en inrichting van nieuw ziekenhuisgebouw.

Bright Now festival

Organiseren van inspirerend festival over duurzame economie en vernieuwend onderwijs, met voordrachten, paneldiscussies, workshops en performances. Vormgeven van programma, vinden van partners, regelen van locatie, publiciteit, ticketverkoop. Alternatieve vormen van waarde-uitwisseling en vrijwilligheid waren pijlers onder de organisatie.

Huisvestingsstrategie

Ontwikkelen van lange termijn huisvestingsstrategie 2020-2030, met een multidisciplinair team van ± 30 mensen van de gemeente Eindhoven, door middel van trendonderzoek, toekomstverkenning via scenario’s en validatie met experts en pioniers.

Schiphol parking experience

Onderzoek op locatie naar ervaringen van reizigers en parkeerwachten in de parkeergarage van Schiphol Airport. Genereren van inzichten voor de ontwikkeling van nieuwe verlichtingsconcepten.