Met mensen voor mensen

 

Context-specifieke innovatie

Onderzoeken, co-creëren en valideren met klanten en/of eindgebruikers

     FreeUp helpt om klant- en gebruiksgericht te innoveren, met name bij innovatie waar de wisselwerking tussen mensen en hun fysieke en sociale omgeving een grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan productinnovaties die optimaal moeten passen binnen een bestaande omgeving, gedragspatronen of workflows; of denk aan het doelgericht creëren of veranderen van een omgeving om bepaalde ervaringsdoelen of gedrag te bereiken. Of het nu gaat om producten, diensten, applicaties, plekken, gebouwen, evenementen of werkprocessen, FreeUp helpt om inzicht te krijgen in behoeften, motivaties en gedrag van de mensen om wie het gaat, in de context waarin de innovatie gebruikt gaat worden. FreeUp ontwerpt en begeleidt processen om samen met gebruikers concepten en prototypes te ontwikkelen, testen en valideren. Dit resulteert in relevante, bruikbare oplossingen met impact.

 

Samenwerking voor systeemverandering

Faciliteren van visievorming, verbinding, vertrouwen en voortgang

     FreeUp helpt om tot toekomstbestendige oplossingen voor complexe uitdagingen te komen, door organisaties en stakeholders met verschillende belangen effectief te laten samenwerken. Om te kunnen toewerken naar een nieuwe situatie of een systeemverandering helpt FreeUp met het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie en uitgangspunten. Inzicht in motivaties is daarbij essentieel voor betrokkenheid en participatie in het veranderproces. Met helder zicht op de gewenste toekomstige situatie kunnen betrokken partijen vervolgens samen de stappen bepalen die nodig zijn om daar te komen. FreeUp zorgt daarbij voor een open en transparant proces, zodat vertrouwen en teamgevoel kunnen ontstaan en partijen ook daadwerkelijk stappen gaan zetten; FreeUp zet gericht co-creatieve hulpmiddelen en werkwijzen in om samen oplossingen te ontwikkelen die bouwen op de kracht van alle betrokkenen.